E-BÜLTEN'E KAYIT OL
SAYI 1: DAYANIŞMA | EYLÜL 2022 | | Kayseri Konferansı yapılsaydıne sunardım?

SEÇKİDAYANIŞMA

Kayseri Konferansı yapılsaydı
ne sunardım?

Hrant Dink Vakfı’nın 18 ve 19 Ekim 2019 tarihinde, Türkiye’den ve yurtdışından birçok akademisyenin sunumuyla Kayseri'de gerçekleştirmeyi planladığı “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”, Kayseri Valiliği tarafından “uygun görülmediği” gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bu engellemenin ardından vakfın Yönetim Kurulu, konferansı aynı tarihlerde İstanbul’da, Hrant Dink Vakfı Anarad Hığıtyun Binası Havak Salonu’nda yapmaya karar vermişti. Ancak tüm hazırlıkları tamamlanmış konferans, bir gün öncesinde, 17 Ekim 2019 saat 17.08’de, Şişli Kaymakamlığı’ndan gelen bir tebliğle gerekçe bildirilmeden yeniden yasaklanmıştı.

“Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”, vakfın daha önce Adana, Diyarbakır, Mardin, Ankara ve İzmir’le ilgili düzenlediği akademik konferanslarının devamı niteliğindeydi. Konferansta, Hrant Dink Vakfı’nın 2016 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığı tarafından desteklenen Kayseri’nin kültür varlıklarıyla ilgili çalışmasının ve yayının paylaşılması ve Kayseri’nin çokkültürlü geçmişi ile geçirdiği dönüşümleri çokdisiplinli bir yaklaşımla ele alınan çalışmaların akademik dünyayla paylaşılması planlanıyordu. Konferans için oluşturulan uluslararası bilim komitesinin seçtiği tebliğlerle konferans, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Fransa, Yunanistan ve Ermenistan’dan davet edilen toplam 27 bilim insanının sunumlarından oluşuyordu. Konferansın ardından düzenlenecek kültürel miras turuyla gelen konuklar birinci elden Kayseri’nin zengin tarihini deneyimleyeceklerdi.

Yasaklamalar nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kayseri Konferansı katılımcılarından bir kısmı konferans yapılsaydı ne hakkında konuşacaklarını anlattı.