E-BÜLTEN'E KAYIT OL
SAYI 3: YARATICI DİRENİŞ | KASIM 2022 | | Kayseri Konferansı kitabı yayımlandı!

Kayseri Konferansı kitabı yayımlandı!

Kayseri’nin çokkültürlü geçmişi ile 1850–1950 yılları arasında geçirdiği dönüşümleri çokdisiplinli bir yaklaşımla ele alan “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı” bildiri kitabı yayımlandı.

Kayseri şehrinden Erciyes Dağıʼnın genel görünümü, 1912 || Fotoğraf: Alden R. Hoover || American Board Pamphlet Koleksiyonu

Hrant Dink Vakfı’nın 18 ve 19 Ekim 2019 tarihinde, Türkiye’den ve yurtdışından birçok akademisyenin sunumuyla gerçekleştirmeyi planladığı, ancak yasaklamalar nedeniyle gerçekleştirilemeyen “Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı” kitabı Kayseri Tebliğleri başlığıyla Ekim 2022 tarihinde yayımlandı. Kayseri ve çevresinin 1850–1950 yılları arasında geçirdiği toplumsal, ekonomik, kültürel, kentsel ve mimari kırılmaları akademik makalelerle inceleyen kitap, Türkiye’nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında yaşadığı toplumsal değişimlerin de bir örneğini ve özetini sunuyor.

Vakfın 18 ve 19 Ekim 2019 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirmeyi planladığı akademik toplantı, Kayseri Valiliği tarafından “uygun görülmediği” gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bu engellemenin ardından vakfın Yönetim Kurulu, konferansı aynı tarihlerde İstanbul’da, Hrant Dink Vakfı Anarad Hığıtyun Binası Havak Salonu’nda yapmaya karar vermişti. Ancak tüm hazırlıkları tamamlanmış konferans, bir gün öncesinde, 17 Ekim 2019 saat 17.08’de, Şişli Kaymakamlığı’ndan gelen bir tebliğle gerekçe bildirilmeden yeniden yasaklanmıştı.

“Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”, vakfın daha önce Adana, Diyarbakır, Mardin, Ankara ve İzmir’le ilgili düzenlediği akademik konferanslarının devamı niteliğindeydi. Konferansta, Hrant Dink Vakfı’nın 2016 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığı tarafından desteklenen Kayseri’nin kültür varlıklarıyla ilgili çalışmasının ve yayının paylaşılması ve Kayseri’nin çokkültürlü geçmişi ile geçirdiği dönüşümleri çokdisiplinli bir yaklaşımla ele alınan çalışmaların akademik dünyayla paylaşılması planlanıyordu. Konferans için oluşturulan uluslararası bilim komitesinin seçtiği tebliğlerle konferans, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Fransa, Yunanistan ve Ermenistan’dan davet edilen toplam 27 bilim insanının sunumlarından oluşuyordu. Konferansın ardından düzenlenecek kültürel miras turuyla gelen konuklar birinci elden Kayseri’nin zengin tarihini deneyimleyeceklerdi.

Söz konusu yasaklamanın yarattığı moral bozukluğu sebebiyle kimi katılımcılar çalışmalarının son hâlini sunmaktan vaz geçmiş olsa da, Kayseri Tebliğleri kitabı, Kayseri ve çevresinin 1850–1950 yılları arasında geçirdiği çokyönlü ve çokkatmanlı ekonomik, toplumsal, kültürel ve demografik değişimleri kişisel günlüklerden şeriye sicil kayıtlarına, aile arşivlerinden istatistiki belgelere uzanan bir çeşitlilik içerisinde ele alıyor. Giriş yazısını İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Aktar’ın kaleme aldığı, editörlüğünü Altuğ Yılmaz’ın yaptığı kitap, Alexis Alexandris, Süavi Aydın, Anna Ohannessian-Charpin, Yaşar Tolga Cora, Eyüp Ensar Dal, Özge Ertem, Hilmar Kaiser, İhsan Seddar Kaynar, Varak Ketsemanian, Elçin Macar, Zakarya Mildanoğlu, Tom Papademetriou, Seval Şahin, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek ve Önder Uçar gibi akademisyen ve araştırmacıların çokdisiplinli yaklaşımlarıyla Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde Kayseri ve çevresinde yaşanan toplumsal değişimlere ışık tutuyor.

    DİĞER İÇERİKLER