E-BÜLTEN'E KAYIT OL
YAZARLAR | ÖZGE SAMANCI

özge samancı

Özge Samancı 1971 yılında, Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 1995 yılında, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde; doktora eğitimini 2009 yılında, Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Fransa’da tamamladı. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde bölüm başkanı ve doçent olarak görev yapan ve gastronomi, yemek tarihi ve Türk mutfak kültürü alanlarında dersler veren Samancı’nın başlıca çalışma alanları arasında geç dönem Osmanlı mutfak kültüründe modernleşme, Osmanlı saray mutfağı ve İstanbul mutfak kültürü yer alıyor. Samancı’nın Flavours of Istanbul [İstanbul’un Lezzetleri] (Medya + İK, 2007), rk Mutfağı (Kültür Bakanlığı, 2008), La Cuisine d’Istanbul au 19e siècle [19. yüzyıl İstanbul Mutfağı] (PU Rennes, 2015; Medyatik 2006) ve Yeni Yemek Kitabı (Çiya, 2018) başlıklı kitapları ve “Culinary Consumption Patterns of the Ottoman Elite during the First Half of the 19th Century [19. yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Seçkinlerinin Yemek Alışkanlıkları]” (Illuminated Table, the Prosperous House içinde, Ergon Verlag, 2003), “Pilaf and Bouchées: The Modernization of Official Banquets at the Ottoman Palace in the Nineteenth Century [Pilav ve Ara Sıcaklar: 17. Yüzyıl Osmanlı Sarayında Resmi Ziyafetlerde Modernleşme]” (Royal Taste içinde, Routledge, 2011), “Food Studies in Ottoman-Turkish Historiography [Osmanlı-Türk Tarih yazımında Yemek Tarihi]” (Writing Food History: A Global Perspective içinde, Berg, 2012) ve “Cuisine [Mutfak]” (Dictionnaire de l’Empire Ottoman içinde, Fayard, 2015) gibi kitap bölümleri bulunuyor.